Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

RÅDMANNSTABEN:

- Rådmann Øyvind Korsberg

- Kontorleder Heidi Hansen

- Økonomisjef Aleksander Gubberud Krogh

- IKT - Sune Andersen

- Teknisk sjef - Øystein Solaas

- Skolefaglig leder - Tove Rise 

- Personalrådgiver Bengt Ole Ekrem

Helse- pleie- rehabilitering- omsorg (HRO)

Helseleder - Anne Marie Magnussen

NAV - barnevern Yvonne Fallsen/ Lillian Utsi Karlstad

Kommuneoverlege - Håkon Furu (permisjon) -  Marie Bergum Berget (fungerende kommuneoverlege)

Leder Mehamn helsesenter - Siri Bertheussen

Pleie og omsorg/ Rus/ psykiatri - Trond Einar Olaussen

Psykolog Karoline Larsen

Tekniske hjelpemidler - Leila Olaussen

Ergoterapeut Anne Lise Ekrem

Helsesykepleier Susanne Bekkevold Grinde

Mehamn skole - rektorteam

Gamvik skole - rektor Sissel Mortensen

Skjånes skole - Anne Bodil Nymoen

PPD - Margareth Paulsen / Eli Bavda Johansen

Mehamn barnehage - Reidun Bertheussen

Gamvik barnehage - Anita Sagen

Gamvik folkebibliotek - Kari Sørbø Jonsson

Næringssjef - Stein-Arild Olaussen

Havnesjef - Torfinn Vassvik

Byggforvalter Inge Kristiansen

Brannsjef Ola Gabrielsen

Laster...