Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

RÅDMANNSSTABEN:

- Rådmann Øyvind Korsberg

- Kontorleder Heidi Hansen

- Økonomisjef Aleksander Gubberud Krogh

- NAV - barnevern

- IKT - Sune Andersen

- Teknisk sjef - Geir K. Hansen

- Skolefaglig leder - Tove Rise Nornes

- Personalrådgiver Bengt Ole Ekrem

Helse- pleie- rehabilitering- omsorg (HRO)

Helseleder - Anne Marie Magnussen

Kommunelege - Håkon Furu

Leder Mehamn helsesenter - Siri Bertheussen

Pleie og omsorg - Elna Nilsen

Tekniske hjelpemidler - Leila Olaussen

Mehamn skole - rektor Ann Ågot Basma

Gamvik skole - rektor Sissel Mortensen

Skjånes skole - Anne Bodil Nymoen

PPD - (Ann-Rita Lydersen) Eli Bavda Johansen

Mehamn barnehage - Reidun Bertheussen

Skjånes barnehage

Mehamn bibliotek - Kari  S Jonsson

Mehamn kino- folkeakademiet

Basseng - 

Næringssjef - Stein-Arild Olaussen

Havnesjef - Torfinn Vassvik

 Flyktningekonsulent - Ingen

Laster...