Utskriftsvennlig versjon

Rutiner når noen slutter og ved ny ansettelse

Sjekkliste

For leder - når en ansatt slutter

Ansvarlig / aktivitet
 

Utført (dato/ underskrift)

Personal / Sluttmelding.

 

IT-ansvarlig / tilganger

Send melding om opphør av arbeidsforhold til Bengt.ole.ekrem@gamvik.kommune.no sammen med oppsigelsen fra vedkommende.kopi av opphørsmelding til etatsleder.

Her meldes det om avslutning av tilgang til de aktuelle datasystemer samt avslutning av den ansattes epost-adresse. Dersom den ansatte disponerer kommunal PC skal dette også meldes inn til IT.

 

Etatsleder/ Mobiltelefon og fast telefon

Send melding om opphør av arbeidsforhold samt opphør av telefonabonnement og/eller telefonnummer til

seko@gamvik.kommune.no

 

 

Arkiv/postmottak

 

Edb Sak & Arkiv

 

 

 

Send melding om opphør av arbeidsforhold til arkivansvarlig helge.johan.pedersen@gamvik.kommune.no

Dette må gjøres så tidlig som mulig for uttak av restanseliste og for evt overføring av saker.

 

Postmottak

 

Send melding om opphør av arbeidsforhold til postmottak@gamvik.kommune.no

 ??? er dette nødvendig???

 

 

Personalområdet

Skriftlig oppsigelse

 

 

Påse at skriftlig oppsigelse blir sendt til personalenheten. Dette må foreligge før oppsigelsesbrev og sluttattest kan skrives.

 
Hjemmekontor/aviser mv

Avvikle evt avtale om hjemmekontor.

Sørge for at evt abonnement på aviser, tidsskrifter o.l. er sagt opp.

 

Økonomiområdet

 

Lønn

Send melding om opphør av arbeidsforhold til lønningskontor (bruk lønnsregistreringsskjema).

 

Fullmakter

Avvikle evt fullmakter knyttet til økonomi

  • opphør av rettigheter vedr bank
  • sletting av tilganger, økonomi systemer, opphør av kontering/attestasjon/anvisning
 
Annet

Nøkler evt. nøkkelbrikker leveres inn til servicekontoret@gamvik.kommune.no

Husk beskjed til bygnignsansvarlig for sperring av nøkkelbrikke.

 
     
 

Ta i mot kommunalt utlånt utstyr som mobiltelefon, bærbar pc m.m. sjekk om det foreligger hjemmepc-avtale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekkliste

For den ansatte som slutter

Aktivitet:

 

Utført: (dato og underskrift)

Levert inn nøkler evt. nøkkelbrikke

 

Sak & Arkiv:

  • Dokumenter under arbeid (midlertidige) er sjekket/ryddet/fordelt
  • Ubesvarte (restanser) besvart/fordelt til andre
  • Alle arkivverdige kopier er levert sentralarkivet
 

E-post:

  • Sjekket mht eposter som krever besvarelse/oppfølging. Disse må avsluttes evt overføres til andre.
 

Arbeidssted:

  • Ryddet arbeidssted (kontorpult, skap, skuffer o.l.)
 

Levert inn utlånt kommunalt utstyr (mobiltelefon, pc, annet)

Skriv her:…………………………………………………………………………………….

 
Laster...